Kommunernas familjerådgivning - Mora Malung Orsa Älvdalen

Kommunernas familjerådgivning - Mora Malung Orsa Älvdalen

Presentation av familjerådgivarna

Elisabeth Berggren

Socionom, leg. psykoterapeut med inriktning mot individuell psykoterapi med vuxna, utbildning i bl.a. sexologi, samarbetssamtal, PREP-handledare. Gruppledarutbildning icke-våldsgrupp för män.

Har mångårig erfarenhet av familjerådgivningsarbete, arbete inom barn- och ungdomspsykiatri och behandling vid läkemedelsberoende. Kontaktperson för Mora och Orsa kommun.

Johanna Östergren

Socialpedagog, grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning KBT. Utbildning i miljöterapi och sexologi. God HBTQ-komptens.

Har mångårig erfarenhet av kurativt arbete inom skola och ungdomsmottagning samt institutionsbehandling av barn och familjer. Kontaktperson för Älvdalens kommun.

Jan Gustafsson

Mentalvårdare, leg. psykoterapeut, gruppsykoanalytiker, utbildning i bl.a. EMDR på steg 1, utbildning i sexologi. Gruppledarutbildning icke-våldsgrupp för män.

Har mångårig erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete med individer och grupper inom vuxenpsykiatri och erfarenhet av familjerådgivningsarbete. Kontaktperson för Mora och Orsa kommun.

Sonja Pettersson

Socionom, auktoriserad familjerådgivare, grundläggande psykoterapiutbildning steg 1. Utbildning i sexologi, systemisk familjeterapi och familjebehandling. 

Har mångårig erfarenhet av arbete på familjerådgivning, med psykosocialt behandlingsarbete i familjer, missbruksvård samt som skolkurator. 

Victoria Sparr

Socionom, grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning KBT. Utbildad BOF terapeut (Barnorienterad familjeterapi). Utbildning i sexologi.
Gruppledarutbildning icke-våldsgrupp för män.

Mångårig erfarenhet av arbete i socialtjänsten samt som kurator inom barn och ungdomspsykiatri. Kontaktperson för Älvdalens kommun.

Susanne Wittkull

Socionom, leg.psykoterapeut med kognitiv inriktning, auktoriserad familjerådgivare, utbildning i bl.a. systemisk familjeterapi, sexologi, samarbetssamtal, kris och traumahantering samt PREP-handledare.

Har mångårig erfarenhet av familjerådgivningsarbete, kurativt arbete inom skola och somatisk vård samt arbete med flyktingar. Kontaktperson för Malung-Sälens kommun.

Peter Östergren

Socionom, grundläggande psykoterapiutbildning, steg-1, i kognitiv psykoterapi. Utbildning i barnorienterad familjeterapi, miljöterapi och sexologi. Mindfulness instruktör. Gruppledarutbildning icke-våldsgrupp för män.

Har mångårig erfarenhet av Barn- och ungdomspsykiatri samt institutionsbehandling av barn, ungdomar och familjer. Har flerårig erfarenhet av familjerådgivningsarbete. Kontaktperson för Malung-Sälens kommun.