Kommunernas familjerådgivning - Mora Malung Orsa Älvdalen

Kommunernas familjerådgivning - Mora Malung Orsa Älvdalen

Boktips

Om kärleksrelationer

 • Verktyg för varaktig kärlek. Markman, Stanley, Blumberg
 • 7 gyllene regler för en varaktig kärleksrelation. Gottman
 • Hemligheten. Från ögonkast till varaktig relation. Josefsson, Linge
 • Kärlekens ACT. Stärk din relation med commitment therapy. Harris
 • Konsten att hålla ihop. En handbok i kärlek. von Sivers, Lindgren
 • Kärlekens fem språk. Chapman
 • Den mörka hemligheten. Josefsson, Linge
 • Håll om mig. Sue Johnson

Om sex och lust

 • Endast för kvinnor. Berman och Berman
 • Respekt: en sexbok för killar. Perez
 • Lätta sexboken. Perez
 • Kåt glad och tacksam. Attityder till sex och kärlek som förändrar ditt liv. Sanner

Om barn

 • Din kompetenta familj. Juul
 • Kärlekens roll. Hur känslomässig närhet formar spädbarnets hjärna. Gerhardt
 • Fem gånger mer kärlek: forskning och praktiska råd för ett fungerande familjeliv: en bok till föräldrar med barn mellan 2 och 12. Forster
 • Explosiva barn, ett nytt sätt att förstå och behandla barn som har svårt att tåla motgångar och förändringar. Greene
 • Problemskapande beteenden vid utvecklingsmässiga funktionshinder. Hejlskov Elven
 • Anknytning i förskolan, vikten av trygghet och lärande. Malin Broberg m fl

Separation

 • Bonusföräldrar, möjligheter och fallgropar. Jesper Juul
 • Gummimammor, plastpappor och bonusbarn. De Paula, Klang
 • Bortom nöd och lust - hur man överlever en skilsmässa. Wennberg, Wennberg

För barn om separation

 • Röda och vita hjärtan. Wigelius

Våld

 • Meningen med våld. Isdal
 • Pappor med våldsproblematik. Lindén, Breife
 • A typology of domestic Violence, Intimate Terrorism, Violent Resistance, and Situational Couple Violence. Michael P Johnson

Annat

 • Vi är våra relationer. om anknytning, trauma och dissociation. Wennberg
 • Mindfulness i vardagen. Schenström
 • Det goda skrattet - en bok om humor och hälsa. Näslund