Kommunernas familjerådgivning - Mora Malung Orsa Älvdalen

Kommunernas familjerådgivning - Mora Malung Orsa Älvdalen

Våld i nära relation    

Ibland leder konflikter till olika typer av våld. Tex fysiskt i form av slag eller knuffar, men även psykiskt våld i form av nedvärderingar, kränkningar, kontroll/bevakning och hot.

Våld kan även vara materiellt (t.ex. slå på saker) eller sexuellt.

För mer information: www.familjefridmora.se