Kommunernas familjerådgivning - Mora Malung Orsa Älvdalen

Kommunernas familjerådgivning - Mora Malung Orsa Älvdalen

Vad är familjerådgivning?

1995 kom en ändring i Socialtjänstlagen som slår fast att varje kommun är skyldig att erbjuda familjerådgivning till den som begär det.

I norra Dalarna samarbetar Malung-Sälens, Mora, Orsa och Älvdalens kommuner kring en gemensam familjerådgivning - Kommunernas familjerådgivning.

Familjerådgivningen administreras av Mora socialförvaltning och administrativ chef är avdelningschef  för  individ- och familjeomsorgen Pia Blomstedt tel  0250-264 25, pia.blomstedt@mora.se.

Inom familjerådgivningens ram finns också Familjefrid som erbjuder hjälp när det förekommer våld i nära relation. Vi tar emot våldsutsatta och våldsutövare i pågående eller tidigare relation. Läs mer på www.familjefridmora.se