Kommunernas familjerådgivning - Mora Malung Orsa Älvdalen

Kommunernas familjerådgivning - Mora Malung Orsa Älvdalen

Hur går familjerådgivning till?

Vid första samtalet planerar vi vilka frågor vi skall arbeta med tillsammans samt hur ofta och när vi skall träffas. Det kan bli ett eller flera samtal under kortare eller längre tid.

Samtalen varar mellan 1-2 timmar varje gång och det kan vara t.ex parsamtal, enskilda samtal, familjesamtal eller samtal med barn.

Samtalen leds av 1 eller 2 familjerådgivare.

Tystnadsplikt

På familjerådgivningen gäller absolut sekretess. Det betyder att vi har en förstärkt tystnadsplikt. Familjerådgivarna för inga journaler. 

Den som så önskar behöver inte tala om vad han eller hon heter.

De enda tillfällen då vår tystnadsplikt bryts är om en familjerådgivare får veta att ett barn utsätts för fysisk eller psykisk misshandel eller sexuella övergrepp. Familjerådgivaren är då skyldig att anmäla detta till socialtjänsten.

Språk

När det finns behov arbetar familjerådgivarna med tolk. Vi arbetar även på engelska.

Inga avgifter

Samtal på familjerådgivningen är kostnadsfria.

Öppettider

Familjerådgivningen kan erbjuda samtal måndag-fredag  8.00-17.00 och kvällsmottagning en dag i veckan.

Filialmottagning i Malung en dag varannan vecka.

Filialmottagning i Särna en dag varannan vecka.